USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

Obrona oskarżonych lub reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym, karno skarbowym oraz wykonawczym, udzielanie porad prawnych, reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego, inicjowanie postępowań karnych.

USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

Reprezentacja w postępowaniu sądowym, obsługa spraw na etapie pozasądowym, mediacja, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego, sporządzanie lub opiniowanie umów cywilnoprawnych, reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (komorniczego), sporządzanie pism.

ODSZKODOWANIA

Wypadki drogowe, błędy medyczne, szkody komunikacyjne, szkody rolnicze, roszczenia wobec skarbu Państwa za niezasadne zastosowanie środka zabezpieczającego (np. osadzenie w szpitalu psychiatrycznym) i zapobiegawczych (np. areszt), spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi, spory z bankami i instytucjami finansowymi, spory z zakładami opieki zdrowotnej, roszczenia wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych, odszkodowania umowne oraz deliktowe.

PIOTR WOJTASZAK

ADWOKAT

Szef Kancelarii adwokat Piotr Wojtaszak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest uznanym specjalistą z szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego. Domeną adwokata jest obsługa spraw z zakresu prawa karnego i roszczeń o odszkodowanie.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Kancelaria prawna

W ramach pomocy doraźnej lub obsługi ryczałtowej umożliwiamy swoim klientom uzyskać w krótkim czasie kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie merytorycznym. Wydajemy opinie, przygotowujemy projekty aktów prawnych, a także reprezentujemy naszych klientów przed sądami oraz właściwymi urzędami.

 
Kancelaria Adwokacka
adwokat Piotr Wojtaszak

ul. Armii Krajowej 12/LU 4
30-150 Kraków

sekretariat tel.:
12 446 91 89
535 202 292
tel. do adwokata: 501 667 165

email: kancelaria@adwokat-wojtaszak.pl