Jak skutecznie podważać opinie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, wskazane rozporządzenie nie może normować i znajdować zastosowania w sprawach innych, niż objęte ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Więcej