Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia

Wypadki drogowe, błędy medyczne, szkody komunikacyjne, roszczenia wobec skarbu Państwa (detencja, areszt, kara pozbawienia wolności), spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi, roszczenia wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych, odszkodowania umowne oraz deliktowe.

Domeną Kancelarii Adwokackiej jest obsługa spraw z zakresu dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia związanych z uczestnictwem w wypadku komunikacyjnym czy popełnionym błędem medycznym przez personel szpitala. Kancelaria pomaga poszkodowanym osobom, które uległy tego typu zdarzeniom w dochodzeniu należnych im praw, w tym uzyskaniu zadośćuczynienia i dochodzeniu odszkodowań za doznaną krzywdę oraz poniesione straty materialne. Z uwagi na to, że są to sprawy trudne i zawiłe, podchodzimy do nich z dodatkową ostrożnością, wiedząc, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa i jakie pokładane są w nas oczekiwania. W zakresie naszych kompetencji mieszczą się: wypadki drogowe, błędy medyczne, szkody komunikacyjne, roszczenia wobec skarbu Państwa (detencja, areszt, kara pozbawienia wolności), spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi, roszczenia wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych, odszkodowania umowne oraz deliktowe.

Prawnicy Kancelarii reprezentują osoby poszkodowane w trakcie trwającego postępowania likwidacyjnego i sądowego zarówno w procesie właściwym dot. odszkodowania i zadośćuczynienia, jak i w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku. Obsługa tego typu spraw wymaga biegłej znajomości prawa cywilnego, prawa karnego, przepisów dot. ruchu drogowego, a dodatkowo dużego doświadczenia procesowego.

Dochodzenie odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, areszt, detencję

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa dot. niesłusznego zatrzymania, zastosowania środka zapobiegawczego (np. areszt) czy niesłusznego zastosowania środka zabezpieczającego (np. przymusowe osadzenie w szpitalu psychiatrycznym – detencja).

Końcowy sukces, jakim jest wypłata wysokiego odszkodowania, jest zwieńczeniem ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych w sprawę osób. Prawnicy Kancelarii Adwokackiej w trakcie obsługi sprawy są w ciągłym kontakcie z klientem, informując go o podejmowanych czynnościach, oraz konsultując istotne dla sprawy decyzje. Mamy świadomość, że nie ma dwóch takich samych spraw, dlatego podchodzimy w sposób indywidualny i rzetelny do każdego klienta. Chcemy, aby wiedział, że jego interesy są w najlepszych rękach.