Prawo cywilne

Reprezentacja w postępowaniu sądowym, obsługa pozasądowa, mediacja, udzielanie porad prawnych, sporządzanie lub opiniowanie umów cywilnoprawnych, reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (komorniczego), sporządzanie pism.

Prawo cywilne to niezwykle szeroka dziedzina, w której zakresie mieszczą się postępowania o różnym charakterze. Kancelaria reprezentuje klientów na etapie postępowania sądowego, pozasądowego oraz egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Oferujemy również obsługę pozasądową, mediacje, udzielamy porad prawnych. Sporządzamy i opiniujemy umowy cywilno-prawne i umowy handlowe, sporządzamy pisma. W zakresie różnego typu postępowań cywilnych Kancelaria udziela pomocy w negocjacjach pomiędzy stronami na wszystkich ich etapach.

Prawo cywilne – zakres działalności Kancelarii

W zakresie prowadzonych spraw związanych z prawem cywilnym i prawem lokalowym prowadzimy sprawy o zapłatę, o podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, ustalenie prawa, stwierdzenie nieważności umowy, odszkodowanie wynikające z umowy oraz czynów niedozwolonych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Na każdym etapie postępowania sporządzamy pisma procesowe (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje), wydajemy opinie prawne, badamy zgodność umów z obowiązującymi przepisami prawa, udzielamy porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z zakresu prawa cywilnego.

Ważną część prawa cywilnego stanowi również prawo rodzinne – Kancelaria oferuje w tym zakresie pomoc w sprawach rozwodowych, o separację, podział majątku czy opiekę nad dziećmi. Prawnicy pomagają uzyskać należne alimenty na rzecz osoby uprawnionej m.in. dziecka, małżonka.

Umowy handlowe, kontrakty, dochodzenie roszczeń z umów

Prawo cywilne to w dużej mierze także dochodzenie roszczeń z umów – handlowych, cywilno-prawnych, kontraktów. W ramach prowadzonej działalności Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy handlowe, cywilno-prawne, sportowe, a także reprezentuje klientów w negocjacjach kontraktowych. Dodatkowo oferujemy pomoc w windykacji należności zgodnie z treścią zawartych porozumień.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych w ramach jednorazowych porad, obsługi wskazanej sprawy lub obsługi ryczałtowej rozliczanej miesięcznie.