Prawo cywilne

Reprezentacja w postępowaniu sądowym, obsługa pozasądowa, mediacja, udzielanie porad prawnych, sporządzanie lub opiniowanie umów cywilnoprawnych, reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (komorniczego), sporządzanie pism.

Kancelaria reprezentuje Klientów na etapie postępowania sądowego, pozasądowego oraz egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Prawnicy kancelarii udzielają porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego spraw.  Na każdym etapie postępowania Kancelaria udziela pomocy w negocjacjach pomiędzy stronami.

W zakresie prowadzonych spraw związanych z prawem cywilnym prowadzimy sprawy o zapłatę, o podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, ochrony dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienia, ustalenia prawa, stwierdzenia nieważności umowy, odszkodowanie wynikające z umowy oraz czynów niedozwolonych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Na każdym etapie postępowania sporządzamy pisma procesowe (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje), wydajemy opinie prawne, badamy zgodność umów z obowiązującymi przepisami prawa, udzielania porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z zakresu prawa cywilnego .

Kancelaria prowadzi również sprawy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, separację, sprawy o podział majątku małżeńskiego czy opieki nad dziećmi. Prawnicy pomagają uzyskać należne alimenty na rzecz osoby uprawnionej m.in dziecka, małżonka.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria przygotowuje umowy sportowe i reprezentuje klientów w negocjacjach kontraktowych.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych w ramach jednorazowych porad, obsługi wskazanej sprawy lub obsługi ryczałtowej rozliczanej miesięcznie.