Prawo karne

Profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych.

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy pomoc w dziedzinie, jaką jest prawo karne. Świadczymy profesjonalną pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych. Naszą specjalnością jest zarówno obrona oskarżonego, jak i reprezentacja pokrzywdzonego. Występujemy w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i życiu oraz przestępstw w ruchu drogowym.

Obrona oskarżonego – pomoc kancelarii

W ramach prowadzonej praktyki prowadzimy obrony w sprawach z wniosku prokuratora dot. zastosowania środka zabezpieczającego w postaci internacji sądowo-psychiatrycznej wykonywanej w zakładzie psychiatrycznym (detencja) oraz obrony detencjonowanego na etapie postępowania wykonawczego. Prowadzimy również sprawy o zastosowanie środka zabezpieczającego w formie terapii oraz terapii uzależnień czy środka zapobiegawczego jak areszt. Obrona oskarżonego to często wymagające, złożone zadanie. Podejmujemy się wielu, nawet trudnych spraw, każdemu klientowi oferując nasze pełne wsparcie, zrozumienie i zaangażowanie. Dlatego prawo karne jest jedną ze specjalności Kancelarii. W zakresie naszych kompetencji mieści się także prawo wykroczeń, obejmujące czyny zabronione o różnych poziomach szkodliwości społecznej.

Reprezentacja pokrzywdzonego w sprawach karnych

Sprawy karne to jednak nie tylko obrona oskarżonego. Na naszą pomoc mogą liczyć również ofiary przestępstw o rozmaitym charakterze. Oferujemy kompleksową reprezentację pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa – przygotowujemy zawiadomienia o ściganie, pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia, występujemy przed sądami w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Wojtaszaka reprezentuje również swoich klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.