Prawo karne

Profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych.

Występujemy w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i życiu oraz przestępstw w ruchu drogowym.

W ramach prowadzonej praktyki prowadzimy obrony w sprawach z wniosku prokuratora dot. zastosowania środka zabezpieczającego w postaci internacji sądowo psychiatrycznej wykonywanej w zakładzie psychiatrycznym (detencja) oraz obrony detencjonowanego na etapie postępowania wykonawczego. Prowadzimy również sprawy o zastosowanie środka zabezpieczającego w formie terapii oraz terapii uzależnień czy środka zapobiegawczego jak areszt.

Pomagamy pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa – przygotowujemy zawiadomienia o ściganie, pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia, występujemy przed sądami w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Wojtaszaka reprezentuje również swoich klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.